top of page
מובייל חלל-

מובייל חלל-

375.00 ₪מחיר

 המובייל מורכב מאסטרונט מרכזי

,סביבו נמצאים שלושה כדורי לכת העשויים מלבד

כוכבים סגולים וחלליות בצבע קרם מבד וכדורי נצרים.

-הצבעים במוביל ניתנים לשינוי

bottom of page